Systeem D

Centraal systeem

Een centraal systeem D verdeelt de aangezogen lucht over verschillende ruimtes.

Decentraal systeem

Een decentraal systeem kiest u voor lokale ventilatie van één ruimte met een groter volume of hogere bezetting.

domekt_r400v-open

Ventilatiesysteem D

Met centrale aanvoer en afvoer

Een ventilatiesysteem D zorgt voor mechanische aanvoer en afvoer van lucht. Het ventilatietoestel beschikt over een aanzuigpunt (dak of gevel) en een uitblaaspunt (dak of gevel).

U heeft geen extra raamroosters of gevelroosters nodig want de lucht wordt enkele naar het toestel gezogen en van daaruit verdeeld. Dit betekent dat u de aangezogen lucht kunt voorbehandelen zodat filteren en op temperatuur brengen altijd mogelijk is.

domekt-R-700_plafond

Ventilatiesysteem D

Met decentrale aanvoer en afvoer

Een ‘commercieel’ ventilatiesysteem D decentraal voor KMO, scholen, organisaties – type decentraal.

Een systeem D zorgt voor mechanische afvoer en aanvoer van de lucht. De aangezogen lucht wordt bewerkt dus gezuiverd en op temperatuur gebracht. Energie wordt bespaard dankzij het proces van warmteterugwinning: de warmte of koelte uit de gekruiste luchtstromen in het toestel worden uitgewisseld.

Een centraal systeem D verdeelt de aangezogen lucht over verschillende ruimtes. In een decentraal systeem kiest u voor lokale ventilatie van één ruimte met een groter volume of hogere bezetting

  • Snelle installatie.
  • Platte unit in het plafond, op het plafond of muren.
  • Geïsoleerde kast voor minder decibels.
  • Makkelijk en estetisch te integreren.
  • Geen condesafvoer dankzij warmtewiel.
  • Hoge luichtdebieten mogelijk, geschikt voor vb klassen of hoge bezetting.

Warmteterugwinning (WTW)

De meeste toestellen zijn uitgerust met warmteterugwinning en een bypass. Een warmtewisselaar in ventilatietoestellen van het type D kruist de afgevoerde lucht op binnentemperatuur met de aangevoerde lucht op buitentemperatuur.

Beide luchtstromen blijven gescheiden want enkel de temperatuur wordt uitgewisseld. De bypass schakelt indien nodig de warmtewisseling uit om in de zomer koele nachtlucht aan te voeren.

Een gebalanceerd ventilatiesysteem

Een ventilatiesysteem D beschikt over twee ventilatoren die zorgen voor een evenwicht in aanvoer en afvoer. Zo ontstaat een aangename en stabiele luchtstroom en de mogelijkheid om de aangevoerde lucht te zuiveren en te koelen of te verwarmen.

Bovendien is de luchtstroom in elke ruimte individueel regelbaar.

Systeem D

Opbouw en samenstelling

Toestel met aanvoer en afvoer

Filtering inkomende lucht

Warmteterugwinning

Gebalanceerd systeem

Uitbreidbaar met koeling en verwarming

Uitbreidbaar met aardwarmtewisselaar

Systeem D

Waarop moet u letten?

Juiste dimensionering

Hoeveel lucht wil u afzuigen in welke ruimten?
Waar gaat u verse lucht inblazen. Zijn beide in verhouding: is het systeem gebalanceerd?

Soorten filters

Welke soort filters plaatst u?
Geen zorgen, we adviseren u graag zodat u deze makkelijk zelf kan vervangen.

Geproduceerde decibels

Hedendaagse toestellen produceren weinig decibels.

Is het toestel energiezuinig?

Een systeem D beschikt over  twee motoren maar de betere toestellen verbruiken slechts 70-120 W

Een correcte aansluiting en inregeling

De luchtverplaatsing wordt gemeten aan de ventielen en het toestel wordt hierop afgesteld.
Dat is specialistenwerk.

Correcte installatie

  • De diameter en het materiaal van de kanalen met lage luchtweerstand en weinig bochten.
  • Hoeveel geluid produceert de ventilatorbox.
  • Is het toestel energiezuinig.
  • Is het toestel uitbreidbaar met sensoren voor vocht en/of CO2.

Slimventileren.be, uw vakman.

Slimventileren.be plaatst systemen D van de beste Europese kwaliteit. Voorstudie, zorgvuldige plaatsing en inregeling zorgen voor verse, gezonde lucht het hele jaar door.